Spring naar content

Fiscaal voordeel voor uw bedrijfsmiddel?

22 mei 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) roept het bedrijfsleven op om een voorstel in te dienen voor het aanvullen of wijzigen van de Energie- en Milieulijst voor 2018. Een voorstel indienen kan tot uiterlijk 1 september 2017.

Jaarlijks worden de Energielijst en de Milieulijst geactualiseerd. Wilt u graag uw eigen bedrijfsmiddel op één van de lijsten plaatsen, dan kunt u hiervoor een voorstel indienen bij RVO.nl. Hiermee versnelt u de marktintroductie van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Fiscaal voordeel

Investeert u als ondernemer in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Energie- of Milieulijst dan levert u dat extra fiscaal voordeel op, mits het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500. Voor een bedrijfsmiddel uit de Energielijst, komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), waarmee u 55,5% van het investeringsbedrag extra in mindering kunt brengen op de fiscale winst.

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst, dan heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin de milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Tip:
Naast de MIA of de EIA kunt u ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen. Een combinatie van EIA en MIA is echter niet mogelijk.

Let op!
Om in aanmerking te komen voor de MIA of de EIA, moet u de milieu- of energie-investering op tijd aanmelden bij RVO.nl. Op tijd wil zeggen binnen drie maanden na de opdracht tot levering.