Spring naar content

Extra voordeel met Energie-investeringsaftrek

03 januari 2014

Eind december is de energielijst voor 2014 gepubliceerd. Op deze lijst staan meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek. Investeert u in een bedrijfsmiddel wat is aangewezen op de energielijst dan heeft u extra fiscaal voordeel.

Energie-investeringsaftrek

Investeert u als ondernemer in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst dan heeft u mogelijk recht op de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hierdoor betaalt u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Met de EIA kunt u namelijk 41,5 % van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

De EIA is van toepassing als u investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en waarvan het investeringsbedrag minimaal € 2.500 bedraagt. Het maximuminvesteringsbedrag is € 118 miljoen. Bij een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of een vof, worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

Tip:
Naast de EIA kunt u ook gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een investering kan echter niet zowel voor de EIA als voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) in aanmerking komen.

Geen extra subsidie

Nieuw in 2014 is dat bedrijven geen gebruik mogen maken van zowel de EIA als de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De overheid wil hiermee de opeenstapeling van financiële- en fiscale steun voor duurzame energie voorkomen. De SDE+ is een speciale subsidieregeling voor bedrijven en (non-profit) instellingen die duurzame energie willen produceren.

Let op!
Is aan u vóór 2014 al wel SDE (+) subsidie toegekend, maar heeft u voor de installatie nog geen EIA aangevraagd, dan geldt er een overgangsregime. Hierin is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.