Spring naar content

Externe pensioenverzekering dga? Alleen in 2016 naar eigen beheer

04 oktober 2016

Bouwt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen op in eigen beheer en heeft u ook een deel van uw pensioen extern verzekerd? Dit extern verzekerd pensioendeel mag u terughalen naar eigen beheer. Dat kan echter alleen nog in 2016.

Naar alle waarschijnlijkheid eindigt op 1 januari 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer. Deze afschaffing van het eigenbeheerpensioen van dga’s is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017.

Als dga kunt u straks kiezen uit drie mogelijkheden:

  1. Het opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen met een belastingkorting.
  2. Omzetten van het eigenbeheerpensioen in een oudedagsverplichting.
  3. In stand houden van het pensioen in eigen beheer. Verdere opbouw is niet meer mogelijk.

Extern verzekerd pensioendeel

Sommige dga’s hebben naast een pensioenopbouw in eigen beheer, ook nog een deel van het pensioen extern verzekerd. Nu het eigenbeheerpensioen wordt afgeschaft, mag dit extern verzekerde deel alleen nog in 2016 worden teruggehaald naar eigen beheer. Dit kan voordelig zijn als u het pensioen in 2017, 2018 of 2019 wilt afkopen met een belastingkorting of wilt omzetten in een oudedagsverplichting.

Goede afweging

Terughalen van een extern verzekerd pensioendeel vergt een goede afweging. U heeft in het verleden namelijk niet voor niets gekozen voor een extern verzekerd ‘potje’ voor uw oude dag. Dat geeft u met het terughalen wel op.

Bovendien wordt – indien u kiest voor de afkoopmogelijkheid – over dit naar eigen beheer teruggehaald pensioendeel geen belastingkorting verleend. Een belastingkorting in 2017, 2018 of 2019 wordt alleen verleend over de fiscale (balans)waarde van uw pensioenverplichting in de bv op 31 december 2015. Het extern verzekerd pensioendeel maakte op die datum nog geen onderdeel uit van deze pensioenverplichting in eigen beheer.

Tot slot wordt zowel bij afkoop als bij de omzetmogelijkheid de pensioenaanspraak eerst afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Die afstempeling geldt dan ook voor het teruggehaalde extern verzekerd pensioendeel.