Spring naar content

Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!

04 september 2017

Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. U moet dan wel nu in actie komen. U heeft nog een ruime week voor het indienen van de subsidieaanvraag. De deadline staat op 15 september 2017 (17.00 uur).

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van bepaalde leerlingen. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio). Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

Let op!
U komt niet voor elke leerling die bij u werkt voor de subsidie in aanmerking. De subsidieregeling kent een aantal doelgroepen en een aantal voorwaarden.

Subsidieaanvraag

Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, dien dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een aanvraag in. Voor het studiejaar 2016-2017 kan dat nog tot en met uiterlijk 15 september 2017 (vóór 17.00 uur).