Spring naar content

Eigenrisicodrager WGA: wat verandert er?

06 juni 2016

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of van plan dit worden of wilt u juist overstappen naar de publieke verzekering bij UWV? Er zijn wat veranderingen gaande, waarmee u rekening moet houden. Welke dit zijn, leest u hieronder.

Eigenrisicodragerschap en garantieverklaring

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 1 januari 2017 bent u dan niet alleen eigenrisicodrager voor de WGA-vast, maar ook voor de WGA-flex. Deze worden namelijk aan elkaar gekoppeld.

Bent u op dit moment eigenrisicodrager WGA en van plan dit te blijven dan moet u vanwege die koppeling een nieuwe garantieverklaring overleggen aan de Belastingdienst. Die garantieverklaring moet namelijk zien op het gehele WGA-risico (zowel vast als flex). Om u wat meer tijd te geven, mag u in plaats van de gebruikelijke dertien weken voor ingangsdatum, de nieuwe garantieverklaring uiterlijk eind van dit jaar inleveren bij de Belastingdienst.

Let op!
Wilt u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager WGA worden? De eerder genoemde termijnverlenging geldt dan niet voor u. De garantieverklaring moet evenals uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap uiterlijk op 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Hogere premie en andere financieringswijze

De premie die (middel)grote werkgevers betalen bij overstap van het eigenrisicodragerschap naar UWV gaat vanaf 2017 omhoog. De premie wordt namelijk meer vergelijkbaar met de premie die u ook zou betalen bij een private verzekeraar. Dat komt omdat deze gebaseerd wordt op uw totale historische WGA-lasten. De premieverhoging geldt met terugwerkende kracht voor alle (middel)grote werkgevers die sinds 1 juli 2015 zijn teruggekeerd naar UWV.

Tegenover de hogere premie staat ook een lastenverlichting. Stapt u over vanuit de publieke verzekering bij UWV naar het eigenrisicodragerschap, dan hoeft u vanaf volgend jaar niet langer de lopende WGA-lasten af te financieren. Dit kan een groot voordeel opleveren.

Minimale overstaptermijn

Bent u eigenrisicodrager WGA en wilt u overstappen naar UWV dan geldt een minimale terugkeerperiode van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk. Stroomt u dus per 1 januari 2017 in bij UWV, dan kunt u pas per 1 januari 2020 opnieuw eigenrisicodrager worden.