Spring naar content

Duidelijkheid over dienstverband via uitzendbureau

07 maart 2016

Indien u een werknemer na drie tijdelijke contracten langer wilt behouden maar geen vast dienstverband kunt aanbieden, kunt u hem aansluitend via een uitzendbureau inhuren. Wees daarbij transparant over de voorwaarden. Bent u dit niet, dan kan de werknemer een vast dienstverband bij u claimen.

Onlangs besliste de rechter dat een werkgever onvoldoende duidelijk had gemaakt aan een werknemer dat het dienstverband was beëindigd en dat hij nu via een uitzendbureau voor hem werkte. In de overeenkomst met het uitzendbureau werden verschillende termen gebruikt als arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, detacheren, uitzenden, payrolling en payrollmedewerker. Daardoor was het de vraag of het voor de werknemer wel duidelijk was wat hij had ondertekend. Tevens stelde de rechter vast dat het uitzendbureau in deze zaak niet had gefungeerd als tussenpersoon om vraag en aanbod samen te brengen. Het uitzendbureau was alleen maar door de werkgever ingezet omdat hij de werknemer niet zelf in dienst wilde nemen. Door deze uitspraak was er geen sprake meer van een uitzendovereenkomst en kon de werknemer een vast dienstverband opeisen.

Maximaal 5,5 jaar zonder contract

In totaal kan een werknemer 5,5 jaar voor u als werkgever werkzaam zijn zonder dat er sprake is van een vast contract met het uitzendbureau. Maximaal twee jaar (drie contracten) op basis van tijdelijke contracten direct bij u in dienst en vervolgens aansluitend nog 3,5 jaar op uitzendbasis. Pas daarna is het uitzendbureau verplicht de werknemer een contract voor onbepaalde tijd (fase C ABU-cao) aan te bieden.