Spring naar content

Doe alleen zaken met gecertificeerd uitzendbureau

16 december 2013

Maakt u regelmatig gebruik van uitzendkrachten in uw bedrijf, zorg er dan voor dat deze afkomstig zijn van een geregistreerd en gecertificeerd uitzendbureau. Zo verkleint u het aansprakelijkheidsrisico en voorkomt u een forse boete van de Arbeidsinspectie. Doet u zaken met een niet-gecertificeerde uitzendonderneming dan riskeert u in de loop van volgend jaar bovendien een verzuimboete van maximaal € 7.800.

Voorkom problemen

Controleer, voordat u zaken doet met een uitzendbureau, of deze als zodanig staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Gaat u namelijk in zee met een niet-geregistreerde uitzendonderneming dan riskeert u een boete. Check ook of het uitzendbureau gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Als het uitzendbureau namelijk in het bezit is van een SNA-certificering heeft u meer zekerheid dat u zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau. U bent dan zelfs onder voorwaarden volledig gevrijwaard van aansprakelijkheid mocht het uitzendbureau zijn betalingsverplichtingen richting de Belastingdienst niet nakomen. Een van de voorwaarden is dat u 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) op de g-rekening van het uitzendbureau stort.   

Niet-gecertificeerd uitzendbureau

In 2014 wordt het stelsel van de g-rekening vervangen door een depotstelsel. Deze omzetting naar depots gebeurt van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015. Uitzendbureaus die niet gecertificeerd zijn door de SNA, zijn verplicht om deel te nemen aan de depotservice. Leent u personeel in van een niet-gecertificeerd uitzendbureau dan bent u verplicht om 35% van het factuurbedrag (inclusief btw) op het depot van dit uitzendbureau te storten. Doet u dit niet dan kunt u een forse verzuimboete krijgen. De Belastingdienst meldt momenteel een maximale boete van € 7.800.

Let op!
Daarnaast kan de Belastingdienst, wanneer u niet voldoet aan de stortingsplicht, u aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven loonheffingen en omzetbelasting van het uitzendbureau. De aansprakelijkheid geldt tot het bedrag dat u had moeten storten op het depot.