Spring naar content

De kerstborrel thuis of uit?

08 december 2016

Doe dit jaar eens wat anders met de kerstborrel. Door de juiste keuzes te maken kunt u wellicht belasting besparen.

Houdt u al jaren de kerstborrel buiten de deur, denk dan eens na over een kerstborrel in uw bedrijfspand. Met een leuke aankleding en een goede catering is dit misschien wel net zo gezellig. En het scheelt u straks wellicht ook wel 80% belastingheffing. De kerstborrel buiten de deur komt bij aanwijzing immers ten laste van uw vrije ruimte, terwijl de borrel binnenshuis op nihil gewaardeerd is.

Let op!
Wordt tijdens de kerstborrel binnenshuis ook een maaltijd genuttigd, dan komt voor de maaltijd wel het forfaitaire bedrag van € 3,25 per werknemer ten laste van de vrije ruimte. Dit is echter altijd veel minder dan de werkelijke waarde van de maaltijd buiten de deur die u anders ten laste van uw vrije ruimte had moeten brengen.

Nieuwjaarsborrel

Heeft u nog voldoende vrije ruimte over in 2016, dan kunt u de kerstborrel buiten de deur uiteraard onbelast in uw vrije ruimte onderbrengen. Komt u vrije ruimte te kort en wilt u de borrel toch buiten de deur houden, vervang de kerstborrel dan eens door een nieuwjaarsborrel. De nieuwjaarsborrel kunt u dan immers in uw vrije ruimte 2017 onderbrengen.

Let op!
Bedenk wel dat schuiven weinig zin heeft als u in 2017 met eenzelfde dreigende overschrijding van de vrije ruimte te maken krijgt.