Spring naar content

De bouw behaalt in 2016 sterkste winstgroei in jaren

07 juni 2017

Florerende huizenmarkt fungeert als belangrijkste groeimotor

De winstgroei in de bouw kwam uit op maar liefst 81,2 procent. Daarmee deed de branche het veel beter dan het mkb-gemiddelde met een groei van 20,4 procent en ook veel beter dan in voorgaande jaren. Toen liet de winst een groeicijfer zien van 56 procent in 2015 en 48 procent in 2014. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Financieel sterker

De financiële positie van bouwbedrijven is over het algemeen sterk vooruitgegaan. Het eigen vermogen kwam ruim 20% hoger uit. Daarmee was de groei bijna twee keer zo sterk als in 2015. Verder is ook de solvabiliteit flink verbeterd met 10,4%. De kortlopende schulden zijn in 2016 harder gegroeid dan in het jaar ervoor, terwijl de langlopende schulden juist zijn afgenomen.

Personeel belangrijk aandachtspunt

Bouwbedrijven hebben vorig jaar gemiddeld relatief veel uitgegeven aan personeel. Deze kosten kwamen ruim 9% hoger uit, versus een toename van iets meer dan 2% een jaar eerder. Vooral de loonkosten liepen sterk op met bijna 11%. Deze stijging was in 2015 slechts 1,7% en in 2014 was er zelfs sprake van een daling van ruim 1%. Veel bouwondernemers komen maar moeilijk aan voldoende vakkundige mensen. Door de snel groeiende orderportefeuilles en de gekrompen personeelsbestanden kunnen sommigen het werk nu al niet meer aan.

Bredere groei verwacht

Binnen de bouw kenden vooral installatiebedrijven een prima jaar. Zij profiteerden van de grotere vraag naar nieuwbouw en verbouw in de woningmarkt en de grotere aandacht voor duurzaamheid. De woningmarkt zal nog wel even een belangrijke aanjager van de bouwsector blijven, al zal de groei dit en volgend jaar naar verwachting ook uit andere deelbranches komen. In de eerste maanden van 2017 was bijvoorbeeld al een groei van de werkvoorraad in de utiliteitsbouw zichtbaar.