Spring naar content

Corrigeer foutief berekende btw en voorkom te hoge afdracht

27 juli 2017

Heeft u de btw aan uw afnemer(s) foutief berekend door bijvoorbeeld een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte juist wel btw in rekening te brengen? Corrigeer dit dan met een credit- of aanvullende factuur. Doet u dat niet, dan betaalt u de btw-lasten.

Te veel btw

Als u op uw verkoopfactuur ten onrechte btw of te veel btw heeft vermeld, moet u deze btw wel afdragen aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst óf de btw naheffen bij u óf de aftrek btw bij uw afnemer corrigeren. U kunt dit voorkomen door aan uw afnemer een creditfactuur uit te reiken om hiermee de foutief berekende btw te corrigeren. De creditfactuur moet verwijzen naar de originele factuur, zodat duidelijk is welke factuur gecorrigeerd wordt. Het is van belang dat zowel uw eigen administratie als die van de afnemer over de creditfactuur en de originele factuur beschikken.

Let op!
Reikt u geen creditfactuur uit en draagt u de foutief berekende btw gewoon af aan de Belastingdienst? Dan zal de Belastingdienst over het algemeen de aftrek btw bij uw afnemer niet corrigeren.

Te weinig btw

Als u op uw verkoopfactuur te weinig btw heeft vermeld, dan kunt u dit herstellen door een aanvullende factuur uit te reiken voor de resterende btw. U draagt de btw op de aanvullende factuur af en uw afnemer kan deze btw in aftrek brengen in zijn btw-aangifte.

Let op!
Ook als u geen aanvullende factuur uitreikt, bent u verplicht om de te weinig gefactureerde btw af te dragen aan de Belastingdienst. Reik daarom altijd een aanvullende factuur uit. Doet u dat niet, dan drukt de btw-last van de te weinig berekende btw op u.

Voorbeeld

U reikt een factuur uit voor een bedrag van € 500 en vermeld geen btw op deze factuur. Volgens de regels had op de factuur € 105 btw (21% over € 500) moeten staan met een totaalbedrag van € 605. Omdat de btw ontbreekt, neemt de Belastingdienst aan dat het totaalbedrag op de factuur inclusief btw is. De Belastingdienst zal dan € 86,60 (21/121 x € 500) bij u naheffen.