Spring naar content

Corrigeer een onjuiste btw-aangifte vóór 1 april!

24 maart 2014

Moet uw btw-aangifte van 2013 nog worden gecorrigeerd of moet de btw-balanspost van 2013 nog worden aangegeven, doe dit dan vóór 1 april 2014. U voorkomt hiermee dat u belastingrente moet betalen. Alleen een kleine correctie kan worden verrekend met de eerstvolgende aangifte.

Suppletie omzetbelasting

Heeft u nog een btw-balansschuld over 2013 staan of is de btw-aangifte van 2013 niet volledig en juist dan bent u wettelijk verplicht dit te melden en de verschuldigde btw alsnog zo snel mogelijk af te dragen. Een btw-balansschuld is het verschil tussen de reeds afgedragen btw en de btw die had moeten worden afgedragen.

Tip:
Melden kan met een zogeheten ‘suppletie omzetbelasting’. Neem hiervoor contact op met uw (fiscale) accountmanager en voorkom dat u belastingrente verschuldigd bent.  In de praktijk gebeurt het wel eens dat ondernemers voor de btw soms ‘nihil’-aangiften indienen, bijvoorbeeld omdat de boekhouding niet op tijd is bijgewerkt en zo toch de deadline voor het indienen van de aangifte is gehaald. Doe dat in geen geval! Er gelden nu forse geldboetes voor wie opzettelijk niet, te weinig of te laat de verschuldigde btw op aangifte betaalt.

Belastingrente

Heeft u te weinig btw aangegeven en betaald dan moet u mogelijk ook belastingrente betalen. Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de omzetbelasting (btw) omhoog van 3% naar minimaal 4%. U betaalt de rente over het bedrag van de te laat betaalde belasting. Wanneer u echter uw onjuiste btw-aangifte binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar vrijwillig verbetert, brengt de Belastingdienst geen belastingrente in rekening.

Kleine correctie

Is de correctie van de btw-aangifte van 2013 of de btw-balanspost minder dan € 1.000, dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. De correcties moeten worden verwerkt in de juiste rubrieken van de aangifte. Bij het verrekenen van een dergelijke kleine correctie op de eerstvolgende aangifte ontvangt u van de Belastingdienst geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.

Let op!
De correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de kleineondernemersregeling. Maakt u gebruik van deze regeling? Neem bij correcties dan contact op met uw (fiscale) accountmanager.