Spring naar content

Correcties sieren laatste btw-aangifte van het jaar

17 december 2014

De laatste btw-aangifte voor 2014 komt er al weer bijna aan. In deze aangifte moet u rekening houden met wellicht enkele eindejaarscorrecties, zoals voor het privégebruik van de auto van de zaak en over personeelsvoorzieningen.

Btw privégebruik auto

Wordt de auto van de zaak ook privé gebruikt, dan moet u voor dit privégebruik btw betalen. Deze bedraagt in de regel 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm (forfaitaire regeling). Er zijn afwijkende regels bijvoorbeeld wanneer de auto ouder is dan vijf jaar of zonder btw is aangeschaft. De btw voor het privégebruik van de zakelijke auto geeft u aan in en betaalt u bij de laatste aangifte van het boekjaar.

Tip:
U mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

Correcties privégebruik

Ook andere zakelijke goederen en diensten die u het afgelopen jaar privé heeft gebruikt, zullen de nodige aandacht van u vragen in de laatste btw-aangifte. Heeft u de btw over deze goederen of diensten eerder afgetrokken als voorbelasting, dan moet u voor het privégebruik btw betalen. Dit geeft u aan in de laatste btw-aangifte van het jaar.

Herziening aftrek bij vrijgestelde omzet

Koopt u goederen of gebruikt u diensten voor zowel btw-belaste activiteiten als voor btw-vrijgestelde activiteiten, dan kunt u niet alle btw in aftrek brengen. Alleen de btw op kosten die u maakt voor belaste omzet is aftrekbaar. Dat betekent dat u een inschatting moet maken welk deel van de goederen en diensten u gebruikt voor belaste omzet. In de laatste btw-aangifte over 2014 moet u dan eventuele correcties aanbrengen in de verdeling die u heeft gemaakt tussen belaste en vrijgestelde omzet. Een teveel genoten btw-aftrek moet u herzien.

Let op!
De herzieningstermijn voor roerende investeringsgoederen (bijvoorbeeld een computer of een auto) is vijf jaar en voor onroerende investeringsgoederen (zoals een pand) tien jaar. Er gelden bijzondere regels.

Correctie over personeelsvoorzieningen

In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u ook alert zijn op de btw over personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken. De btw mag u in principe in aftrek brengen als de voorzieningen en geschenken per werknemer of relatie niet meer bedragen dan € 227 (exclusief btw) per boekjaar. Heeft u meer uitgegeven en de btw hierover afgetrokken, dan moet u waarschijnlijk de btw alsnog terugbetalen.

Kleineondernemersregeling

Tot slot kunnen zelfstandig ondernemers die de kleineondernemersregeling toepassen hun vermindering (eventueel) corrigeren.