Spring naar content

Controles Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA)

11 augustus 2014

Vóór 2014 bestond de mogelijkheid om een korting te claimen voor werknemers die bepaalde aangewezen soorten van onderwijs genoten. Deze regeling is per 2014 afgeschaft en vervangen door een Subsidie Praktijkleren aan te vragen via www.rvo.nl. De oude regeling kunt u echter nog niet vergeten!

Extra controles

Sinds vorig jaar is de Belastingdienst in verschillende branches extra aan het controleren op de toepassing van de korting. Hout- en timmerbedrijven waren al aan de beurt, momenteel vinden onder andere in de grafische bedrijfstak controles plaats. De controles hebben tot nu toe geleid tot circa 47 miljoen euro aan correcties.

De Belastingdienst controleert met name op de volgende punten:

  1. Bestond recht op korting voor de gevolgde opleiding?
    Tip:
    De Belastingdienst is van mening dat deelcertificaten niet kwalificeren voor de korting. Hierover loopt echter nog een procedure in hoger beroep, waarvan de uitkomst binnenkort wordt verwacht. Accepteer dit standpunt dan ook niet zomaar en wacht de procedure af.
  2. Is er een vooraf door alle partijen gedateerde en getekende schriftelijke overeenkomst tussen school, leerling, werkgever en kenniscentrum? Dit standpunt berust op een uitleg van de wet door de Belastingdienst en kan bestreden worden.
  3. Zijn de start en einddatum van de opleiding in acht genomen? Let dus op dat u de einddatum van een opleiding correct verwerkt heeft in uw administratie.

Soms gaat de Belastingdienst tijdens een controle ook in op de inhoud van de opleiding. Volgens een brief van 2 juli 2014 (referentie2014Z08289) van minister Bussemaker wordt de inhoud van de opleiding uitsluitend beoordeeld wordt door het Ministerie van Onderwijs en is de Belastingdienst hiertoe niet bevoegd.

Tip:
Verwijs indien nodig naar deze brief.