Spring naar content

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

16 augustus 2013

Betaalt uw onderneming vennootschapsbelasting, dan heeft u waarschijnlijk aan het begin van het jaar al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen van de Belastingdienst. Deze aanslag kan te hoog of te laag zijn vastgesteld omdat de Belastingdienst hierbij is uitgegaan van gegevens uit vorige jaren. Check daarom uw voorlopige aanslag en voorkom dat uw onderneming op dit moment te weinig of teveel belasting betaalt.

Schatting belastbare winst

Enkele jaren geleden moesten bedrijven verplicht binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar bij de Belastingdienst een schatting indienen van de belastbare winst. Met ingang van 2011 is deze verplichte schatting afgeschaft. Dat neemt niet weg dat een zo correct mogelijke schatting van de belastbare winst voor 2013 nog steeds belangrijk is. Blijkt hieruit dat de voorlopige aanslag voor 2013 te hoog of te laag is vastgesteld, dan is het verstandig deze aanslag zo snel mogelijk te wijzigen.

Hiermee voorkomt u dat u straks na het indienen van de aangifte een fors bedrag moet bijbetalen of terugkrijgt. Ook voorkomt u zo dat uw onderneming later onnodig belastingrente verschuldigd is.

Tip:
Wilt u de voorlopige aanslag wijzigen neem dan contact op met uw (fiscale) accountmanager.