Spring naar content

Btw op parkeren bij attractiepark hoger dan bij dierentuin?

02 augustus 2017

Als mensen een dagje uit gaan, kan men vaak in de buurt tegen betaling de auto parkeren. Maar hoeveel btw moet u dan berekenen? Twee rechtbanken hebben hierover onlangs een uitspraak gedaan, maar met een verschillende uitkomst.

Bijkomende prestatie?

Van belang is of het parkeren als een bijkomende prestatie moet worden beschouwd. In dat geval volgt het btw-tarief voor het parkeren het tarief van de hoofdprestatie. In twee zaken werd hier door de beide rechters anders over geoordeeld. In de ene zaak ging het om parkeren bij een attractiepark, in de andere om parkeren bij een dierentuin.

De rechtbank in Arnhem vindt dat het parkeren bij een attractiepark niet als bijkomende prestatie moet worden gezien en verwijst hiervoor naar een eerdere Europese uitspraak. Volgens de rechtbank betekent de aanwezigheid van een parkeerterrein geen toename van de waardering voor het attractiepark en dus moet het hoge btw-tarief van 21% worden toegepast.

De rechtbank in Den Haag komt met verwijzing naar dezelfde Europese uitspraak tot een andere conclusie. De rechtbank vindt het aannemelijk dat de parkeervoorzieningen voor de gemiddelde consument een bezoek aan de dierentuin aantrekkelijker maken. Het parkeren is daarom volgens deze rechtbank wel een bijkomende prestatie, wat betekent dat hetzelfde btw-tarief van 6% mag worden berekend dat van toepassing is voor de toegang tot de dierentuin.

Wat te doen?

Zolang de hoogste rechter nog niet duidelijk heeft gemaakt welke opvatting juist is, is het raadzaam in soortgelijke situaties het hoge btw-tarief toe te passen en bezwaar te maken tegen de eigen aangifte. Waarschijnlijk zal de fiscus dit aanhouden totdat de Hoge Raad erover beslist heeft. Door bezwaar te maken stelt u dan uw rechten veilig.