Spring naar content

Brexit: fiscale gevolgen voor de transportsector

09 november 2017

De Britten hebben besloten de EU te verlaten. Dit gaat ook grote gevolgen hebben voor Europa, waaronder de transportsector. Fiscale gevolgen zijn hier onderdeel van.

Invoerrechten

Wie goederen importeert van buiten de EU, betaalt invoerrechten. Als het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU behoort, geldt dit dus voortaan ook voor goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk. De invoerrechten worden berekend over de douanewaarde. Deze waarde bestaat uit de aankoopwaarde van de goederen plus de vracht- en verzekeringskosten tot aan binnenkomst in de EU. De hoogte van het invoertarief is afhankelijk van het land van oorsprong en van het soort product. Ook het Verenigd Koninkrijk zal op zijn beurt invoerrechten gaan heffen over Nederlandse producten.

Vergunningen

Voor de import of export van goederen heeft u vaak in- of uitvoervergunningen en andere documenten nodig. Zoals een EUR1-Certificaat, een speciaal type oorsprongsverklaring waarmee men een verlaging of vrijstelling van invoerrechten bij import kan krijgen. Een in- of uitvoervergunning is nodig bij import of export van vergunningsplichtige goederen. Naar verwachting zal bij de handel met het Verenigd Koninkrijk voortaan vaker een vergunning nodig zijn.

Sagitta-codes

Als aangifte gedaan wordt doet bij de douane, heeft men daarbij wettelijke codes nodig. Deze Sagitta-codes worden door de computersystemen van de douane gebruikt. Ook bij import en export met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk zullen deze codes dit in beginsel gebruikt gaan worden.

Btw

Voor in- en uitvoer uit en naar het Verenigd Koninkrijk geldt het nultarief. Dit blijft zo, maar omdat er geen sprake meer is van een zogenaamde intracommunautaire levering, wijzigen de formaliteiten. Om voor toepassing van het nultarief in aanmerking te komen, dient u zo veel mogelijk bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat de goederen zijn uitgevoerd. Dit kan onder andere door een exemplaar van vervoersbescheiden, uitvoeraangiften uit de EU, kopieën van vrachtbrieven en correspondentie met de buitenlandse afnemer, en kopiefacturen ten name van de buitenlandse afnemers in uw administratie te bewaren.

Let op!
Als u niet kunt bewijzen dat goederen Nederland hebben verlaten, loopt u het risico dat de Belastingdienst de btw navordert. U had het nultarief immers niet toe mogen passen.

Onduidelijkheid troef

Bovengenoemde gevolgen kunnen zich voor gaan doen, maar veel is nog onduidelijk en afhankelijk van de onderhandelingen die thans met het Verenigd Koninkrijk worden gevoerd. Vast staat echter dat de Brexit zal leiden tot meer administratie en formaliteiten voor de importeur respectievelijk exporteur, waarbij zeker ook een taak voor de transporteur zal zijn weggelegd.