Spring naar content

Bouw kan profiteren van sterke opmars domotica

19 mei 2017

Het aantal slimme woningen zal de komende jaren sterk stijgen. Dit biedt kansen voor de bouw, mits de branche slim onderneemt. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de SRA-brancherapportage voor de Bouw, die binnenkort verschijnt.

Bouwbedrijven moeten slimmer ondernemen

Steeds meer woningen zullen in de komende jaren worden voorzien van nieuwe technologieën die meer comfort bieden of waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorbeelden van domotica, of huisautomatisering, zijn inactiviteitssensoren die de zorginstelling bijtijds kunnen waarschuwen, aanwezigheidssimulatie en slimme verlichting. Kortgezegd draait domotica om zorg, gemak, veiligheid en duurzaamheid; sleutelbegrippen in de moderne woonbehoefte. Dit betekent dat bouwers producten en diensten zullen moeten ontwikkelen die aan deze behoefte voldoen.

Nieuwe toepassingen

In het nieuwbouwsegment vervullen bouwbedrijven soms al een voortrekkersrol, bijvoorbeeld door in een vroeg stadium samenwerking te zoeken met fabrikanten van domotica. Op die manier kan bij de bouw al rekening worden gehouden met nieuwe toepassingen die later gemakkelijk in de woning kunnen worden geïntegreerd. Volgens branche-experts moeten bouwbedrijven hier echter nog grote slagen maken om straks niet onder te sneeuwen.

Investeer in specialistische kennis en kwaliteit

De opkomst van domotica vormt namelijk ook een bedreiging. Grote partijen als Google en Samsung melden zich met veel machtsvertoon op deze markt en geven traditionele bouwers het nakijken. Zij moeten meer initiatief nemen, sterker innoveren en investeren in specialistische kennis en kwaliteit. Kortom: de branche moet slimmer gaan ondernemen.