Spring naar content

Boete bij slordige rittenadministratie?

29 mei 2017

Wilt u geen bijtelling voor uw auto van de zaak, dan moet u aantonen dat u de auto niet meer dan 500 km privé per jaar rijdt. Heeft u een slordige rittenadministratie met fouten, dan kunt u wel een naheffing verwachten maar niet automatisch een boete. U krijgt pas een boete als er opzet of grove schuld aanwezig is.

Bijtelling ter discussie

De bijtelling voor de auto van de zaak staat regelmatig voor de rechter ter discussie. De fiscus treedt hard op tegen belastingplichtigen die rommelen met hun rittenregistratie om aan de bijtelling te ontkomen. Forse boetes zijn eerder regel dan uitzondering.

Rammelende rittenstaat

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de rittenstaat slordig was bijgehouden en allerlei fouten bevatte. Zo was de auto enkele keren geflitst voor een snelheidsovertreding terwijl de auto volgens de rittenstaat daar niet had gereden. De bv van de dga waaraan de auto ter beschikking was gesteld, kreeg een forse naheffing plus boete. De naheffing bleef voor de rechter in stand, maar de boete niet.

Opzet of grove schuld

Voor een boete is pas plaats als er opzet of grove schuld aanwezig is. De rittenstaat was weliswaar slordig, maar dit bewees nog niet dat er sprake was van opzet of grove schuld. De inspecteur kon dit niet hard maken.

De rechter nam in zijn oordeel ook mee dat een rittenstaat niet wettelijk verplicht is om de bijtelling te ontgaan. Zonder rittenstaat is dit weliswaar bijna onmogelijk, maar dat deed niet te zake. De rechter overwoog dat het zelfs mogelijk was geweest dat de dga, ondanks de fouten in de rittenstaat, toch minder dan 500 km privé had gereden. Daarom was er voor een boete geen plaats.

Let op!
Sjoemelen met een rittenstaat levert uiteraard wel een boete op. Dit is echter iets anders dan fouten ten gevolge van slordigheid. Dat moet de inspecteur uw schuld zien te bewijzen.

Heeft u vragen over de rittenadministratie van uw auto van de zaak, neem dan contact met ons op.