Spring naar content

Bezit u als zorg- of onderwijsinstelling een schoonmaakbedrijf?

08 december 2016

Bent u een zorg- of onderwijsinstelling en bezit u aandelen van uw schoonmaakbedrijf? Dan kan het voordelig zijn een fiscale eenheid btw te vormen. Het gevolg is dat het schoonmaakbedrijf geen btw aan u als zorginstelling of schoolinstelling in rekening hoeft te brengen. Dit is voordelig, omdat u geen recht op vooraftrek heeft. Door een recente uitspraak van de Rechtbank is het eenvoudiger om een dergelijke fiscale eenheid aan te vragen. Echter, het Hof gaat er zich ook over buigen.

Voorwaarden fiscale eenheid

Voor het vormen van een fiscale eenheid btw moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • financiële verwevenheid,
  • organisatorische verwevenheid en
  • economische verwevenheid.

Financiële verwevenheid

Om te voldoen aan het vereiste van financiële verwevenheid moeten de aandelen van ieder onderdeel van de fiscale eenheid voor minimaal 50% of meer in handen van dezelfde eigenaar zijn.

Organisatorische verwevenheid

De onderdelen van de fiscale eenheid moeten onder één overkoepelende leiding staan. Wordt hieraan voldaan dan is er sprake van organisatorische verwevenheid.

Economische verwevenheid

Van economische verwevenheid is sprake wanneer de ondernemingen binnen de fiscale eenheid hetzelfde economische doel hebben of de ene onderneming oefent voor meer dan 50% aanvullende werkzaamheden uit voor de andere onderneming binnen de fiscale eenheid.

Rechtszaak instelling en schoonmaakbedrijf

Bij een recente zaak was sprake van een schoolinstelling die een fiscale eenheid wilde vormen met het schoonmaakbedrijf waarin zij alle aandelen bezat. Het schoonmaakbedrijf werkte daarbij alleen voor de school. Aan het vereiste van economische verwevenheid was daarmee voldaan. Omdat een overeenkomst van toezicht met een derde was gesloten vond de Belastingdienst dat geen financiële en organisatorische verwevenheid aanwezig was. De dagelijkse leiding van het schoonmaakbedrijf lag bij deze derde. De Rechtbank besloot in dit geval dat de werkzaamheden van deze derde geen belemmering zijn voor het vormen van de fiscale eenheid btw.

Tip:
Ook voor een zorginstelling kan het, met deze uitspraak onder de arm, eenvoudiger zijn om tot een fiscale eenheid btw te komen. Een overeenkomst van toezicht met een derde hoeft daarbij niet automatisch meer een belemmering te zijn.

Let op!
Tegen de uitspraak van de Rechtbank is hoger beroep aangetekend. Het Hof mag nu de zaak beoordelen en kan tot een andere conclusie komen.