Spring naar content

Beloningstip: Laat u werknemers in 2014 nog meedoen met de fietsregeling

19 maart 2014

De fietsregeling is een voorbeeld van de cafetariaregeling. Voor die fietsregeling moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Zo wordt bijvoorbeeld het brutoloon van de werknemer gedurende drie jaar met € 20,81 (€ 749 gedeeld door 36 maanden) verlaagd. U geeft vervolgens als werkgever een fiets (in dit geval ter waarde van € 749) aan uw werknemer. De aanpassing van het brutoloon blijft drie jaar doorlopen ondanks de invoering van de werkkostenregeling. De fiets wordt in 2014 verstrekt en dan geldt nog het ’oude’ systeem (tenzij u al overgestapt bent naar de werkkostenregeling). Voor de fiets gelden dan de voorwaarden zoals die in 2014 gelden. Dat er in 2015 een ander systeem wordt ingevoerd, doet niet ter zake. Voor de loonheffingen geldt het ‘genietingsmoment’ en dat moment is gelegen in 2014. Ook mag in dat jaar nog een onbelaste vergoeding worden gegeven voor de met de fiets samenhangende kosten van € 82. Ook mag een fietsverzekering worden vergoed. De laatste twee vergoedingen vervallen in 2015 bij de invoering van de werkkostenregeling.