Spring naar content

Belastingvrij schenken in 2018

03 januari 2018

Schenken bij leven is vaak voordeliger dan erven bij overlijden. De bedragen die u belastingvrij kunt schenken zijn wederom verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2018.

Schenkingsvrijstellingen

Met schenken kunt u alvast iets van uw vermogen overdragen aan de volgende generatie. Bovendien is schenken bij leven, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft er in ieder geval geen schenkbelasting te worden betaald. In 2018 gelden de volgende schenkingsvrijstellingen:

Kinderen  € 5.363 
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)  € 25.731 
 of 
Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking
wordt aangewend voor een dure studie 
 € 53.602
Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking
wordt aangewend voor de eigen woning
 € 100.800 
Overige verkrijgers € 2.147