Spring naar content

Belastingdienst mag bezwaarschrift niet telefonisch afhandelen

04 november 2016

In het kader van ‘meer persoonlijk contact’ heeft de Belastingdienst afgelopen jaren telefonisch contact opgenomen met mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend. Het op deze manier telefonisch afhandelen van bezwaren is wettelijk echter niet toegestaan. Die werkwijze zal in de toekomst daarom zo niet meer plaatsvinden.

Afhandelen van bezwaar

Alleen al in 2015 en 2016 heeft de Belastingdienst, conform een interne werkinstructie, duizenden bezwaarschriften telefonisch afgedaan. In die werkinstructie was ook aangegeven dat diegene die bezwaar had gemaakt en hierover telefonisch was benaderd, zijn bezwaarschrift niet per brief hoefde in te trekken. Dit is niet conform de wet. Volgens de wet kan iemand zijn bezwaar alleen schriftelijk intrekken. Het mondeling intrekken van een bezwaarschrift kan alleen tijdens een hoorzitting. De telefoongesprekken die de Belastingdienst voert over bezwaren kwalificeren niet als een wettelijk ‘horen’. Die werkwijze is dan ook in strijd met de wet.

Inmiddels is de werkinstructie van de Belastingdienst over het bellen van mensen die een bezwaar hebben ingediend, aangepast.

Let op!
Is uw bezwaar in het verleden telefonisch afgehandeld, dan ontvangt u mogelijk alsnog een schriftelijke reactie van de Belastingdienst. Men is zich momenteel hierover aan het beraden. Uiteraard houden we u op de hoogte.