Spring naar content

Begrotingsafspraken verzachten de fiscale pijn

18 oktober 2013

De scherpe kantjes van het Belastingplan 2014 zijn er af door het onlangs gesloten begrotingsakkoord, maar de omvang van de bezuinigingen blijft overeind. Dit betekent dat de besparingen ergens anders vandaan komen. 

Meevallers

Een in het oog springende maatregel is wel dat de geplande verlaging per 2015 van de zelfstandigenaftrek wordt teruggedraaid. Andere meevallers zijn de incidentele verlaging van het box 2-tarief van 25% naar 22% in 2014 en de verlenging tot eind volgend jaar van het lage btw-tarief van 6% op de arbeidskosten bij renovatie en onderhoud van bestaande woningen.

In de particuliere sfeer zullen de hoge inkomens profiteren van een ongewijzigde algemene heffingskorting in de vierde schijf. In de oorspronkelijke belastingplannen zou deze vanaf 2014 in drie jaarlijkse stappen voor hogere inkomens worden afgebouwd. De lage inkomens zullen verheugd zijn over de verlaging van het tarief in de eerste schijf. Achterliggend idee van deze maatregelen is om op korte termijn de bestedingen te stimuleren.

Lastenverzwaringen

Naast meevallers zullen bedrijven en burgers met het nieuwe begrotingsakkoord ook rekening moeten houden met lastenverzwaringen op andere terreinen:

  • Automobilisten die een nieuwe auto kopen in 2015 betalen een hogere BPM, de belasting op aankoop van nieuwe auto’s, door een verdere aanscherping van de CO2-grenzen. Ook de geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting per 2014 gaat niet door.
  • Directeuren-grootaandeelhouders moeten vanaf 2015 rekening houden met een verlaging van de marge van 30% op het gebruikelijk loon.
  • De werkbonus voor werknemers tussen de 61 en 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus nog bestaan tot 2018.
  • Verder wordt het tarief van de belasting op leidingwater verhoogd en wordt de heffing op afval storten opnieuw ingevoerd.

Let op!
Er staan nog veel meer lastenverlichtingen en -verzwaringen in het begrotingsakkoord. Kern is dat de begrotingsafspraken met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP de kans aanzienlijk verhogen om de kabinetsplannen voor 2014 door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen.