Spring naar content

Andere werktijden in de automotive. Zorgt u voor een maaltijd?

31 oktober 2016

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het dagvenster vastgesteld van 7.00 tot 20.00 uur. Deze verschuiving heeft wellicht tot gevolg dat uw personeel anders gaat werken en dat u op gezette tijden voor een maaltijd gaat zorgen. Realiseert u zich daarbij dat niet in alle gevallen onbelast gegeten kan worden.

Maaltijd op de werkplek

Voor zogenaamde maaltijden op de werkplek geldt een fiscale waardering. Voor het jaar 2016 bedraagt deze waardering € 3,25 per maaltijd. Of u uw personeel nu een ontbijt, lunch of diner voorzet, maakt hierbij niet uit. De fiscale bijtelling voor elke maaltijd bedraagt € 3,25.

Let op!
Kost de maaltijd op de werkplek meer dan € 3,25, dan bedraagt de fiscale bijtelling toch maar € 3,25. Dit geldt echter ook als de maaltijd minder dan € 3,25 kost, bijvoorbeeld omdat u bij de plaatselijke supermarkt gezamenlijke inkopen doet voor de lunch. U moet dan nog steeds € 3,25 bijtellen volgens de Belastingdienst. Overleg met uw adviseur over de mogelijkheden om in dat geval een lager bedrag bij te tellen. Bedenk daarbij dat de Belastingdienst daar niet zonder meer mee akkoord gaat en dat een rechter hierover waarschijnlijk uitkomst zal moeten bieden.

Vraagt u een eigen bijdrage?

Betaalt uw personeel een eigen bijdrage, dan wordt de fiscale bijtelling daarmee verlaagt. Bij een eigen bijdrage van € 3,25 per maaltijd blijft de maaltijd dan ook onbelast!

Uitzondering voor diner mogelijk

Voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter geldt een uitzondering. Deze maaltijden kunt u onbelast verstrekken. De Belastingdienst heeft als vuistregel dat als een werknemer door zijn werk tussen 17.00 en 20.00 niet thuis kan eten, er in elk geval sprake is van een meer dan bijkomstige zakelijke maaltijd.

Tip:
Uw personeel dat een dienst draait die aanvangt voor 17.00 en eindigt na 20.00 uur, kan onbelast dineren op uw kosten. Daarbij maakt het niet uit of de maaltijd op de werkplek wordt genuttigd of dat buiten de deur wordt gegeten.

Uitzondering: geen maaltijd

Ook voor consumpties die niet als maaltijd kunnen worden aangemerkt (bijvoorbeeld een drankje, een stukje fruit, een gebakje of andere tussendoortjes van weinig waarde) geldt een uitzondering. Deze consumpties kunt u onbelast verstrekken mits zij geen deel uitmaken van een maaltijd.

Over de cao Automotive

Door het nieuwe dagvenster ontstaan er andere werktijden waarin geen toeslag wordt betaald. Dit is het resultaat van een recent gesloten principe-akkoord van de Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT).