Spring naar content

Aangescherpt beleid rond wijzigen van voorlopige aanslagen

03 februari 2014

Veel ondernemers en particulieren hebben aan het begin van het jaar alvast een voorlopige aanslag ontvangen. Wellicht wilt u die graag herzien, omdat de Belastingdienst van onjuiste bedragen is uitgegaan. Zeer recentelijk is het beleid voor het aanpassen van de voorlopige aanslag echter gewijzigd. Uit die wijziging blijkt dat de inspecteur sinds 28 januari 2014, onder voorwaarden, kan afzien van het aanpassen van de voorlopige aanslag.

Commotie om voorlopige aanslag

Er is de laatste tijd veel te doen geweest rondom de door de Belastingdienst verstuurde voorlopige aanslagen voor het jaar 2014. Zo is bijvoorbeeld in de voorlopige aanslagen die eind vorig jaar zijn verstuurd, nog geen rekening gehouden met de verhoging van het percentage voor het eigenwoningforfait per 2014. Ook is de Belastingdienst in reeds opgelegde voorlopige aanslagen nog uitgegaan van een standaardbedrag voor de algemene heffingskorting (deze is vanaf 2014 inkomensafhankelijk). Verder is er nog geen rekening gehouden met de beperking van de hypotheekrenteaftrek en is het dit jaar geldende lagere tarief van box 2 niet doorgevoerd.

Nu blijft een voorlopige aanslag natuurlijk een schatting. Door het geautomatiseerde proces binnen de Belastingdienst kan het daarbij gebeuren dat nog niet met alle recente wijzigingen in de belasting rekening is gehouden.

Gewijzigd beleid

Vindt u dat de aan u opgelegde voorlopige aanslag te hoog of te laag is vastgesteld, dan kunt u de inspecteur verzoeken om de voorlopige aanslag te herzien. Sinds 28 januari kan de inspecteur echter afzien van het aanpassen van uw voorlopige aanslag. Dit is het geval wanneer de voorlopige aanslag mogelijk onjuist is doordat een recente wijziging in wet- en regelgeving niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig in de automatisering is verwerkt, en het niet gaat om een grote afwijking.

Let op!
De inspecteur zal dus niet tegemoet komen aan uw verzoek om herziening van de voorlopige aanslag als dat slechts tot een geringe aanpassing leidt. De aanpassing van uw voorlopige aanslag vindt dan uiterlijk plaats bij het vaststellen van uw definitieve aanslag.