Spring naar content

Aandachtspunten bij controle aangifte inkomstenbelasting

21 maart 2014

De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt op welke punten de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra zal worden gecontroleerd. Ieder jaar kondigt de Belastingdienst wel wat speerpunten aan.

Service- en controlethema’s

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2013 heeft de Belastingdienst de volgende service- en controlethema’s bekend gemaakt:

  • Zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen. De aftrek van zorgkosten is de laatste jaren steeds verder ingeperkt. Houdt u er ook rekening mee dat het moet gaan om uitgaven die u heeft gedaan wegens ziekte of invaliditeit. Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen pas voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven een bepaalde drempel uitkomen.
  • Gastouders. Werkte u in 2013 als gastouder, dan bent u over deze inkomsten belasting verschuldigd.
  • Zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget.
  • Hypotheekverhoging. Met ingang van 1 januari 2013 moet een nieuwe eigenwoninglening aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Heeft u uw bestaande hypotheek in 2013 verhoogd, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan kunt u te maken krijgen met de nieuwe regels. Voor het nieuwe deel is de rente alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.
  • Giften. In een eerdere tip (Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!) heeft u wat extra aandachtspunten kunnen lezen voor de aftrek van giften.
  • Vermogen in het buitenland en Belgisch pensioen.
  • Echtscheiding.

Let op!
Bovenstaande thema’s zijn speciaal geselecteerd omdat volgens de Belastingdienst in de aangiften bij deze thema’s relatief veel fouten worden gemaakt.