Spring naar content

2016 topjaar voor specialistische zakelijke diensten

17 juni 2017

Architecten en organisatie-adviesdiensten profiteren sterk

Grote onderlinge verschillen

Binnen de branche waren de verschillen behoorlijk groot. De cijfers waren sterk positief voor organisatie-adviesdiensten op het terrein van management en bedrijfsvoering. Zij profiteerden van het feit dat bedrijven meer investeren. Ingenieurs en architecten profiteerden van positieve trends op de woningmarkt en in de bouw. Voor juridische dienstverleners was het een moeilijker jaar. De vraag neemt in deze deelbranche weliswaar toe, maar de prijzen staan al geruime tijd onder druk.

Solvabiliteit trekt weer aan

Voor de branche als geheel namen de bedrijfskosten toe, vooral door hogere personeelskosten: de pensioenpremies stegen met 27% en de loonkosten met 8%, boven het mkb-gemiddelde van 6%., Ook de exploitatie- en inventariskosten waren relatief hoog. Opvallend was ook de sterke stijging van de kosten van uitbesteed werk, ruim 133%. Positief was dat de solvabiliteit een verbetering liet zien, waar in 2015 nog sprake was van een forse achteruitgang.

Flexibiliteit gevraagd

De specialistische zakelijke dienstverlening zal naar verwachting ook in 2017 een mooie groei laten zien. Toch is het voor bedrijven in deze branche cruciaal om te blijven vernieuwen en zich actief aan te passen aan de veranderende dynamiek. De tarieven blijven waarschijnlijk onder druk staan en de concurrentie neemt toe. Daarom zijn onder meer flexibiliteit, nieuwe samenwerkingsvormen en een duidelijke toegevoegde waarde voor de klant onmisbaar.